ทะเบียนรถเลขประมูล เพื่อให้ได้ป้ายทะเบียนเลขสวย อย่างที่ต้องการ

ทะเบียนรถเลขประมูล ให้เราจัดการ เพื่อ ลดขั้นตอนยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับคุณ พร้อมป้ายทะเบียนสวยๆ อย่างที่คุณต้องการ และไม่ต้องเสียเวลามาประมูลเองไว้ใจ ให้เรารับใช้บริการ

ทะเบียนรถเลขประมูล ไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงยากอีกต่อไป ไม่เหมือนในอดีตที่คนทั่วไปอย่างเราๆ ไม่ได้สัมผัสกับการมีเลขทะเบียนรถสวยๆ กันเท่าไรนัก เพราะส่วนใหญ่ มักเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือ นักธุรกิจใหญ่ที่ใช้กัน แต่ความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นเมื่อมีการแก้ไขมาตรา 10/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ ปี 2522 ที่บัญญัติให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมออกมาทำการเปิดประมูลทะเบียนรถ ทำให้เราสามารถมีป้ายทะเบียนเลขสวยได้อย่างที่ต้องการ

และการทะเบียนรถเลขประมูล นอกจากจะได้ทะเบียนรถหมวดตัวอักษรที่ต้องการ ได้เลขทะเบียนสวยๆ แล้ว ปัจจุบันยังมีการประมูลป้ายทะเบียนรถแบบกราฟิกที่เป็นลวดลายสวยงามอีกด้วย ส่วนเงินประมูลของเราจะเข้าไปอยู่ใน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือ กปถ. ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อเครื่องมือวัดปริมาณของแอลกอฮอล์ การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ หรือการจัดอบรมเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่รถบรรทุกสารเคมีหรือวัตถุอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น เป็นต้น เท่ากับว่านอกจากจะได้ป้ายทะเบียนสวยๆแล้วเรายังได้ทำบุญเพื่อสังคมผู้ใช้รถใช้ถนนทางอ้อมอีกด้วย การประมูลป้ายกราฟฟิคทะเบียนสวย ในเชิงการลงทุนนั้น ป้ายนี้จะเป็นทรัพย์สินที่ซื้อ หรือประมูลมาแล้วสามารถเก็บไว้ได้ตลอดชีพ โดยมีเก็บกี่ทะเบียนหรือกี่เลขก็ได้ พอใส่รถแล้วก็สามารถโอนย้ายไปใส่รถคันอื่นได้ เมื่อไม่ใช้ก็สามารถแขวนลอยเป็นสินทรัพย์ให้ลูกหลานใช้ได้ตลอด

กฎกระทรวงกำหนดหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยม จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำออกเปิดประมูล โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้

ประมูลทะเบียนรถ

หลังจากนั้นกรมการขนส่งทางบกจึงจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยม ขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม 2546 และได้จัดให้มีการประมูลทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และในส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตังแต่นั้นเป็นต้นมา

การเข้าร่วม ทะเบียนรถเลข มี 3 วิธีคือ การประมูลด้วยตัวเอง การประมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการประมูลแบบ MAXIMUM BID (การประมูลล่วงหน้า) แต่ละวิธีมีขั้นตอนต่างกัน

Hits: 135