จองทะเบียนรถ ออนไลน์ ในกรณีรถใหม่ จะต้องได้รับรถยนต์แล้วจึงจะจองเลขทะเบียนได้

ให้บริการจองทะเบียนรถ ออนไลน์ ได้เลขทะเบียนตรงตามที่อยากได้ ลดเวลา ลดขั้นตอนยุ่งยาก นอกจากนี้ยังจำหน่ายทะเบียนสวย ทะเบียนประมูล เราคือผู้รู้เรื่องทะเบียน

ปัจจุบันการจองทะเบียนรถ ออนไลน์ สามารถจองผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้

ประเภทรถที่สามารถทำการจองทะเบียน ออนไลน์ ได้แก่ รถเก๋ง, รถกระบะ 4 ประตู, รถกระบะ และรถตู้ โดยจะเปิดบริการจองเลขตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น. และสามารถตรวจสอบตารางจองเลขได้ที่ปุ่ม “ตารางเปิดรับจองเลข

หลักเกณฑ์การจองเลข” ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน

เงื่อนไขการจองทะเบียนรถยนต์

  1. สามารถจองได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่ใหม่จนกว่าจะจองได้
  2. .สามารถตรวจสอบวันจดทะเบียนได้ที่ตารางจองเลข “ปัจจุบันจดทะเบียนถึงเลข” หากถึงเลขทะเบียนและกลุ่มหมวดที่ทำการจองไว้แล้ว ก็สามารถจดทะเบียนได้ แต่ต้องจดทะเบียนก่อนวันที่กำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในหมายเลขจะตกไป
  3. เมื่อจองเลขทะเบียนได้แล้ว จะสามารถจองเลขทะเบียนได้อีกครั้งภายหลังจาก 3 เดือน
  4. จะต้องจดทะเบียนรถยนต์ด้วยชื่อที่จองได้เท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้ และรถที่นำมาจดทะเบียนจะต้องมีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองเป็นชื่อเดียวกับที่จองได้
  5. ผู้ถือสัญชาติไทย จะต้องระบุเลขบัตรประชาชนในการจองเท่านั้น
  6. หากชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ไม่ตรงตามบัตรประชาชน จะถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน ไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  7. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ

ทั้งนี้ หมายเลขสวยสำหรับการประมูลจำนวน 301 หมายเลขจะไม่สามารถจองได้

ก่อนเริ่มทำการจองควรเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ให้พร้อม

  • เลขบัตรประชาชน หรือทะเบียนการค้า หรือเลขหนังสือเดินทาง
  • หมายเลขตัวถังรถ

แต่เพื่อความสะดวกสบายแก่ลูกค้า เรารับจองทะเบียนรถ ออนไลน์ ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากให้กับท่านได้ การดำเนินแบบมืออาชีพ ในงบประมาณที่ท่านพอใจ

Hits: 119